Bases

Temas

Puntuación

Fotografías

BASES CONCURS SOCIAL BLANC i NEGRE i COLOR 2023

 

PARTICIPANTS: Exclusivament per als socis del Club de Fotografia de Badia del Vallès.

 

OBRES: Una o dues fotografies per cada tema, en el cas de presentar dues, puntuaran totes 2 obres, escollint-se la de més puntuació. Les obres seran rigorosament inèdites, és a dir, que no hagin participat en cap concurs, exposició, publicació, etc. No s’admetran reproduccions.

 

FORMAT: 1920px horizontal y 1080px vertical a 72 ppp de resolució i en JPG.

 

TÈCNICA: S’admet qualsevol tipus de tècnica per a les dues categories.

 

IDENTIFICACIÓ: Indiqueu el vostre nom i cognoms.

 

ADMISSIÓ: Fins les 23:59 del diumenge anterior del dia veredicte.

 

ENVIAMENT: A l’adreça de correu fotobadia.concursos@gmail.com

 

PUNTUACIÓ: Cada jurat puntuarà les fotografies de forma individual, la puntuació màxima serà de 10 punts i la mínima de 3 punts.

 

CATEGORIES: Hi haurà una categoria.

 

PREMIS: Trofeigs per als tres primers classificats de cada categoria.

 

PREMIS A LA PARTICIPACIÓ: Records per a tots els concursants que hagin participat en el decurs de l’any- en els temes objecte del concurs, independentment del lloc en què es trobin classificats (tret dels premiats).

 

JURAT: Estarà format per tres membres d’altres agrupacions fotogràfiques.

 

JURAT D’ADMISSIÓ: Estarà format per 5 socis i els membres seran elegits pels socis presents en el moment del veredicte, i actuarà a petició d’algú dels participants del concurs social.

 

EXPOSICIÓ: Les obres que hagin concursat, s’exposaran en la web

www.clubfotobadia.com .

 

IMPREVISTOS: Qualsevol imprevist no descrit en aquestes Bases serà resolt per

l’organització.

 

NOTA: És imprescindible haver abonat la quota de soci, per a poder participar en el concurs. Així com per a utilitzar el estudi. Pel fet de participar-hi, els concursants reconeixen que tenen els drets d’autor i d’imatge de les obres que presenten al Concurs Social. L’organització s’eximeix de tot conflicte que se’n derivi de publicació o utilització d’obres.

 

Fecha

 

1 de enero

1 de febrero

1 de marzo

1 de abril

1 de mayo

1 de junio

1 de septiembre

1 de octubre

1 de noviembre

Temas

 

Libre

Castillos - Iglesias

Árboles

Libre

Puentes

Agua

Libre

Photo Street

Deporte

 

Enero - Libre

Manuel Gallart

Francisco Almendros

Febrero - Castillos - Iglesias

Juani Sandoval

Manuel Gallart

Marzo - Árboles

Miguel Rodríguez

Agustín Padilla

Mayo - Puentes

Josep Mª Fontanet

Joan Tutusaus

Junio - Agua

Septiembre - Libre

Octubre - Photo Street

 

 

Noviembre - Deporte

Pulsa sobre las fotografías para acceder a las fotografías participantes.

Club de Fotografía de Badia del Vallès Av./ Mediterráneo, 18, local 08214, Badia del Vallès  Clubfotografia@badiadelvalles.org