Bases

Temas

Puntuación

Fotografías

 

BASES CONCURS SOCIAL BLANC i NEGRE i COLOR 2021

 

PARTICIPANTS: Exclusivament per als socis del Club de Fotografia de Badia del

Vallès.

 

OBRES: Una o dues fotografies per cada tema, en el cas de presentar dues,

puntuaran totes 2 obres, escollint-se la de més puntuació. Les obres seran

rigorosament inèdites, és a dir, que no hagin participat en cap concurs, exposició,

publicació, etc. No s’admetran reproduccions.

 

FORMAT: 1920px horizontal y 1080px vertical a 72 ppp de resolució i en JPG.

 

TÈCNICA: S’admet qualsevol tipus de tècnica per a les dues categories.

 

IDENTIFICACIÓ: Indiqueu el vostre nom i cognoms.

 

ADMISSIÓ: Fins les 23:59 del diumenge anterior del dia veredicte.

 

ENVIAMENT: A l’adreça de correu fotobadia.concursos@gmail.com

 

PUNTUACIÓ: Cada jurat puntuarà les fotografies de forma individual, la puntuació

màxima serà de 10 punts i la mínima de 3 punts.

 

CATEGORIES: Hi haurà una categoria.

 

PREMIS: Trofeigs per als tres primers classificats de cada categoria.

 

PREMIS A LA PARTICIPACIÓ: Records per a tots els concursants que hagin

participat en el decurs de l’any- en els temes objecte del concurs,

independentment del lloc en què es trobin classificats (tret dels premiats).

 

JURAT: Estarà format per tres membres d’altres agrupacions fotogràfiques.

 

JURAT D’ADMISSIÓ: Estarà format per 5 socis i els membres seran elegits pels

socis presents en el moment del veredicte, i actuarà a petició d’algú dels

participants del concurs social.

 

EXPOSICIÓ: Les obres que hagin concursat, s’exposaran en la web

www.clubfotobadia.com .

 

IMPREVISTOS: Qualsevol imprevist no descrit en aquestes Bases serà resolt per

l’organització.

 

NOTA: És imprescindible haver abonat la quota de soci, per a poder participar en

el concurs. Així com per a utilitzar el estudi. Pel fet de participar-hi, els

concursants reconeixen que tenen els drets d’autor i d’imatge de les obres que

presenten al Concurs Social. L’organització s’eximeix de tot conflicte que se’n

derivi de publicació o utilització d’obres.

 

Fecha

 

27 de enero

24 de febrero

31 de marzo

28 de abril

26 de mayo

30 de junio

29 de septiembre

27 de octubre

24 de noviembre

Temas

 

Libre

Retrato

Paisaje urbano

Libre

Medios de transporte

Interiores

Libre

Puertas y ventanas

Animales

Pulsa sobre las fotografías para acceder a las fotografías participantes.

 

Enero - Libre

Febrero - Retrato

Marzo - Paisaje urbano

Abril - Libre

Mayo - Medios de transporte

Junio - Interiores

Septiembre - Libre

Octubre - Puertas y ventanas

Noviembre - Animales

Club de Fotografía de Badia del Vallès Av./ Mediterráneo, 18, local 08214, Badia del Vallès  Clubfotografia@badiadelvalles.org