Bases

Temas

Puntuación

Fotografías

 

BASES CONCURS SOCIAL BLANC i NEGRE i COLOR 2020

 

PARTICIPANTS: Exclusivament per als socis del Club de Fotografia de Badia del

Vallès.

 

OBRES: Una o dues fotografies per cada tema, en el cas de presentar dues,

puntuaran totes 2 obres, escollint-se la de més puntuació. Les obres seran

rigorosament inèdites, és a dir, que no hagin participat en cap concurs, exposició,

publicació, etc. No s’admetran reproduccions.

 

FORMAT: 1920px horizontal y 1080px vertical a 72 ppp de resolució i en JPG.

 

TÈCNICA: S’admet qualsevol tipus de tècnica per a les dues categories.

 

IDENTIFICACIÓ: Indiqueu el vostre nom i cognoms.

 

ADMISSIÓ: Fins les 23:59 del diumenge anterior del dia veredicte.

 

ENVIAMENT: A l’adreça de correu concursos.fotobadia@gmail.com

 

PUNTUACIÓ: Cada jurat puntuarà les fotografies de forma individual, la puntuació

màxima serà de 10 punts i la mínima de 3 punts.

 

CATEGORIES: Hi haurà una categoria.

 

PREMIS: Trofeigs per als tres primers classificats de cada categoria.

 

PREMIS A LA PARTICIPACIÓ: Records per a tots els concursants que hagin

participat en el decurs de l’any- en els temes objecte del concurs,

independentment del lloc en què es trobin classificats (tret dels premiats).

 

JURAT: Estarà format per tres membres d’altres agrupacions fotogràfiques.

 

JURAT D’ADMISSIÓ: Estarà format per 5 socis i els membres seran elegits pels

socis presents en el moment del veredicte, i actuarà a petició d’algú dels

participants del concurs social.

 

EXPOSICIÓ: Les obres que hagin concursat, s’exposaran en la web

www.clubfotobadia.com .

 

IMPREVISTOS: Qualsevol imprevist no descrit en aquestes Bases serà resolt per

l’organització.

 

NOTA: És imprescindible haver abonat la quota de soci, per a poder participar en

el concurs. Així com per a utilitzar el estudi. Pel fet de participar-hi, els

concursants reconeixen que tenen els drets d’autor i d’imatge de les obres que

presenten al Concurs Social. L’organització s’eximeix de tot conflicte que se’n

derivi de publicació o utilització d’obres.

 

Fecha

 

29 de enero

26 de febrero

25 de marzo

29 de abril

27 de mayo

1 de julio

30 de septiembre

28 de octubre

25 de noviembre

Temas

 

Libre

Puentes

Rios

Libre

Fiestas populares

Reflejos

Libre

Siluetas

Clave alta

Pulsa sobre las fotografías para acceder a las fotografías participantes.

 

Enero - Libre

Febrero - Puentes

Marzo - (Rios) Libre

Abril - Libre

Mayo - (Fiestas populares) Libre

Junio - (Reflejos) Libre

Septiembre - Libre

Octubre - (Siluetas) Libre

Noviembre - (Clave alta) Libre

Club de Fotografía de Badia del Vallès Av./ Mediterráneo, 18, local 08214, Badia del Vallès  Clubfotografia@badiadelvalles.org