Bases

Temas

Puntuación

Fotografías

 

BASES CONCURS SOCIAL BLANC i NEGRE i COLOR 2019

 

PARTICIPANTS: Exclusivament per als socis del Club de Fotografia de Badia del Vallès.

 

OBRES: Una o dues fotografies per cada tema, en el cas de presentar dues, puntuaran totes 2 obres, escollint-se la de més puntuació. Les obres seran rigorosament inèdites, és a dir, que no hagin participat en cap concurs, exposició, publicació, etc. No s’admetran reproduccions.

 

FORMAT: 1920px horizontal y 1080px vertical a 72 ppp de resolució i en JPG.

 

TÈCNICA: S’admet qualsevol tipus de tècnica per a les dues categories.

 

IDENTIFICACIÓ: Indiqueu el vostre nom i cognoms.

 

ADMISSIÓ: Fins les 23:59 del diumenge anterior del dia veredicte.

 

ENVIAMENT: A l’adreça de correu social@clubfotobadia.com

 

PUNTUACIÓ: Cada jurat puntuarà les fotografies de forma individual, la puntuació màxima serà de 10 punts i la mínima de 3 punts.

 

CATEGORIES: Hi haurà una categoria en blan i negre, i una de color.

 

PREMIS: Trofeigs per als tres primers classificats de cada categoria.

 

PREMIS A LA PARTICIPACIÓ: Records per a tots els concursants que hagin participat en el decurs de l’any- en els temes objecte del concurs, independentment del lloc en què es trobin classificats (tret dels premiats).

 

JURAT: Estarà format per tres membres d’altres agrupacions fotogràfiques.

 

JURAT D’ADMISSIÓ: Estarà format per 5 socis i els membres seran elegits pels socis presents en el moment del veredicte, i actuarà a petició d’algú dels participants del concurs social.

 

EXPOSICIÓ: Les obres que hagin concursat, s’exposaran en la web www.clubfotobadia.com .

 

IMPREVISTOS: Qualsevol imprevist no descrit en aquestes Bases serà resolt per l’organització.

 

NOTA: És imprescindible haver abonat la quota de soci, per a poder participar en el concurs. Així com per a utilitzar el laboratori i estudi. Pel fet de participar-hi, els concursants reconeixen que tenen els drets d’autor i d’imatge de les obres que presenten al Concurs Social. L’organització s’eximeix de tot conflicte que se’n derivi de publicació o utilització d’obres.

Fecha

 

30 de enero

27 de febrero

27 de marzo

24 de abril

29 de mayo

26 de junio

25 de septiembre

30 de octubre

27 de noviembre

Temas

 

Libre

Interiores

Bodegón

Libre

Photo Street

Paisaje marino

Libre

Nocturnos

Bosques

Pulsa sobre las fotografías para acceder a las fotografías participantes.

 

Enero - Libre

Febrero - Interiores

Marzo - Bodegón

Abril - Libre

Mayo - Photo Street

Junio - Paisaje marino

Septiembre - Libre

Octubre - Nocturnos

Noviembre - Bosques

Club de Fotografía de Badia del Vallès Av./ Mediterráneo, 18, local 08214, Badia del Vallès  Clubfotografia@badiadelvalles.org