Bases

Temas

Puntuación

Fotografías

 

BASES CONCURS SOCIAL BLANC i NEGRE i COLOR 2018

 

PARTICIPANTS: Exclusivament per als socis del Club de Fotografia de Badia del Vallès.

 

OBRES: Una o dues fotografies per cada tema, en el cas de presentar dues, puntuaran totes 2 obres, escollint-se la de més puntuació. Les obres seran rigorosament inèdites, és a dir, que no hagin participat en cap concurs, exposició, publicació, etc. No s’admetran reproduccions.

 

FORMAT: 1920px horizontal y 1080px vertical a 72 ppp de resolució i en JPG.

 

TÈCNICA: S’admet qualsevol tipus de tècnica per a les dues categories.

 

IDENTIFICACIÓ: Indiqueu el vostre nom i cognoms.

 

ADMISSIÓ: Fins les 23:59 del diumenge anterior del dia veredicte.

 

ENVIAMENT: A l’adreça de correu social@clubfotobadia.com

 

PUNTUACIÓ: Cada jurat puntuarà les fotografies de forma individual, la puntuació màxima serà de 10 punts i la mínima de 3 punts.

 

CATEGORIES: Haurà dues categories. En la categoria A estaran els set primers classificats del social 2016, més els tres primers classificats de la categoria B. En la categoria B estaran la resta de socis.

 

PREMIS: Trofeigs per als tres primers classificats de cada categoria.

 

PREMIS A LA PARTICIPACIÓ: Records per a tots els concursants que hagin participat en el decurs de l’any- en els temes objecte del concurs, independentment del lloc en què es trobin classificats (tret dels premiats).

 

JURAT: Estarà format per tres membres d’altres agrupacions fotogràfiques.

 

JURAT D’ADMISSIÓ: Estarà format per 5 socis i els membres seran elegits pels socis presents en el moment del veredicte, i actuarà a petició d’algú dels participants del concurs social.

 

EXPOSICIÓ: Les obres que hagin concursat, s’exposaran en la web www.clubfotobadia.com .

 

IMPREVISTOS: Qualsevol imprevist no descrit en aquestes Bases serà resolt per l’organització.

 

NOTA: És imprescindible haver abonat la quota de soci, per a poder participar en el concurs. Així com per a utilitzar el laboratori i estudi. Pel fet de participar-hi, els concursants reconeixen que tenen els drets d’autor i d’imatge de les obres que presenten al Concurs Social. L’organització s’eximeix de tot conflicte que se’n derivi de publicació o utilització d’obres.

Fecha

 

31 de enero

28 de febrero

28 de marzo

25 de abril

30 de mayo

 

27 de junio

26 de septiembre

31 de octubre

28 de noviembre

Temas

 

Libre

Caminos

Lugares de culto

Libre

Contraluz, siluetas, salida - puesta de sol.

Reflejos

Libre

Artistas callejeros

Deportes

 

Pulsa sobre las fotografías para acceder a las fotografías participantes.

 

Enero - Libre

Febrero - Caminos

Marzo - Lugares de culto

Abril - Libre

Mayo - Contraluz, siluetas, salidas - puestas de sol

Junio - Reflejos

Septiembre - Libre

Octubre - Artistas callejeros

Noviembre - Deportes

Club de Fotografía de Badia del Vallès Av./ Mediterráneo, 18, local 08214, Badia del Vallès  Clubfotografia@badiadelvalles.org